Over Ruimtewoord

Ruimtewoord geeft woorden aan de ruimte. Met hart, hoofd en handen. Om teksten en projecten mooier en beter te maken. Voor iedereen die er belang bij heeft.

Ruimtewoord is Alex Dol, planoloog. Actief als omgevingsmanager, beleidsadviseur en tekstschrijver in de wereld van de ruimtelijke ordening.

In zijn teksten en projecten zoekt hij naar de kracht van de omgeving in relatie tot zijn gebruikers. Vervolgens ordent hij, analyseert, structureert en schrijft. En voegt een vleugje poëzie toe, omdat de wisselwerking tussen mens en zijn omgeving nu eenmaal vaak in een paar woorden te vatten is.