Project Description

Elk project heeft zo zijn verhaal. Over hoe het is ontstaan, hoe het is in de loop van de tijd veranderde, hoe het project zich verhoudt tot zijn omgeving. Maar kennen projectteamleden dat verhaal eigenlijk wel? Lang niet altijd, is mijn ervaring. Voor het projectteam van de krib- en oeververlaging Pannerdensch kanaal (KOP) schreef ik daarom de KOP-story.

Bij project KOP werken Rijkswaterstaat en Ploegam samen aan hoogwaterveiligheid. KOP is een project met een lange ontstaansgeschiedenis in een uniek stuk rivierengebied. Het Pannerdensch Kanaal was onder andere de reden voor de oprichting van Rijkswaterstaat in 1798.

Afgelopen jaar ging project KOP een nieuwe fase in. Van een klein RWS-team van zo’n 6 fte transformeerden we naar een samenwerkingsteam RWS-Ploegam van een man of dertig. Bij zo’n plotselinge groei is het belangrijk dat elk teamlid het verhaal van het project kent en kan doorvertellen. Alleen als je weet waar je vandaan komt kun je duidelijk koers kiezen voor de toekomst en als teamlid écht ambassadeur zijn van je project.

Daarom schreef ik de KOP-story. Dat beschrijft de geschiedenis van het Pannerdensch Kanaal én de geschiedenis van het project. Daarna komen de de belangrijkste technische, contractuele en omgevingsaspecten aan bod. Het verhaal werd op een mooi vormgegeven USB-stick gezet en met de kerstlunch uitgereikt aan alle medewerkers. Na lezing van dit laagdrempelige document kennen alle teamleden zowel het verhaal van het Pannerdensch Kanaal als de belangrijkste feiten van het project.

Hoe zit dat met uw project? Kent u het verhaal van uw project écht? Kennen uw teamleden het? Aarzel niet en laat het vastleggen, ik denk graag met u mee.