Project Description

De omgevingsvisie van Zwolle was bijna af toen de gemeente mij benaderde. Er moesten nog antwoorden komen op 300 zienswijzen. En ook het milieueffectrapport was nog niet helemaal klaar. Tegen zo’n mooie combinatie van tekstkunst en inhoudelijk advies kon ik natuurlijk geen nee zeggen. En binnen een paar maanden lag er een mooi resultaat: een vastgestelde omgevingsvisie met een overzichtelijke zienswijzennota.