‘Wat als ik uw verhalen nu eens opschrijf? Wat zou u daarvan vinden?’ Nico was even stil, keek uit het raam waar in de verte Cornelis Lely trots over de polderhoofdstad uitkeek. Toen antwoordde hij aarzelend: ‘heb je daar wel tijd voor Alex?’

Zo begon in 2018 een lang avontuur rond het levensverhaal van mijn grootvader. Wat begon als een idee voor een familiegeschiedenis leidde gaandeweg tot een veel universeler verhaal. Een verhaal dat de drooglegging en inrichting van de Zuiderzee vertelt aan de hand van het leven van mijn voorouders. Een verhaal dat fundamentele vragen oproept: kan het landschap een karakter vormen? Wat is die ‘pioniersmentaliteit’ waar de polderbewoners zo trots op zijn? Hoe heeft het leven op het nieuwe land mijn familie gevormd?

Na drie jaar schrijven, praten en filosoferen ligt er nu een manuscript van ruim zestigduizend woorden. Het schrijfavontuur maakt nu plaats voor iets heel anders: het maken en uitgeven van een boek. Hoe wordt dit het een tastbaar boek van fijn papier? Met mooie kaarten en illustraties? Ik ga op weg naar Verder. Ga je met me mee?

https://www.ruimtewoord.nl/op-weg-naar-verder/van-stapel-papier-naar-nieuw-avontuur/
https://www.ruimtewoord.nl/op-weg-naar-verder/schaafronde/