Begrijpelijke tekst voor de leefomgeving

Ik zorg dat de teksten van jouw visie, plan of nota begrijpelijk zijn voor iedereen. Het helpt daarbij dat ik jarenlang als adviseur en omgevingsmanager heb gewerkt. Ik weet hoe ruimtelijke projecten tot stand komen en ken de regelgeving van het ruimtelijk domein. Dat levert scherpe teksten op waarmee jij je beleid of project duidelijk over het voetlicht brengt.

2022-09-08T09:13:39+00:00

Regionaal perspectief landelijk gebied

De Regio Foodvalley bouwt aan een regionaal perspectief voor het landelijk gebied. Hiermee moeten boeren, bewoners en ondernemers duidelijkheid krijgen over de toekomst van het buitengebied van de Gelderse Vallei en de oostkant van de provincie Utrecht. Zo’n perspectief is hard nodig, gezien alle discussies rondom stikstof, woningbouw en recreatiedruk. Om gesprekken te voeren met de mensen die het aangaat, maakte de regio Foodvalley een contourennotitie. Ik voerde hierbij de eindredactie. Dit leidde tot een duidelijk stuk dat de regio met trots voorlegt aan haar acht gemeenteraden, inwoners en ondernemers. Een goed begin van een pittige discussie.

2022-06-14T10:33:38+00:00

Omgevingsvisie Zwolle

De omgevingsvisie van Zwolle was bijna af toen de gemeente mij benaderde. Er moesten nog antwoorden komen op 300 zienswijzen. En ook het milieueffectrapport was nog niet helemaal klaar. Tegen zo’n mooie combinatie van tekstkunst en inhoudelijk advies kon ik natuurlijk geen nee zeggen. En binnen een paar maanden lag er een mooi resultaat: een vastgestelde omgevingsvisie met een overzichtelijke zienswijzennota.

2022-09-08T09:21:03+00:00

Magazine omgevingsplan Kampen

De gemeente Kampen wil zijn medewerkers laagdrempelig informeren over het omgevingsplan. Ik maakte daarom een digitaal magazine. Hierin stonden verschillende interviews met medewerkers die werken aan het omgevingsplan. Dit combineerde ik met mijn parate kennis over de omgevingswet. Aantrekkelijke visuals brengen de planning van de grootste veranderingen in beeld. Het resultaat was een compact, kleurrijk en afwisselend magazine met voor ieder wat wils.

2022-04-05T14:54:52+00:00

Een omgevingsvisie als een jongensboek

Hoe ziet Hardenberg er in 2040 uit? In 2018 – 2020 is daar met allerlei partijen over nagedacht. Uiteindelijk moest dit leiden tot één toekomstvisie: de omgevingsvisie Landstad Hardenberg. Ik voerde de eindredactie en schreef mee aan het bijbehorende magazine. Volgens sommige gemeenteraadsleden leest de omgevingsvisie ‘als een jongensboek’. Een groot compliment!

Omgevingsvisie Hardenberg

2022-06-14T10:16:33+00:00

Omgevingsplan Leeuwarden

Onder de Omgevingswet wordt alles duidelijker, simpeler en eenvoudiger. De gemeente Leeuwarden heeft daarom de ambitie om het Omgevingsplan Buitengebied Zuid te schrijven op taalniveau B1. Voor een tekst die normaal gesproken wemelt van de juridische termen een flinke opgave. Ik besloot de uitdaging aan te gaan en ga de gemeente de komende periode helpen met het opstellen van dit omgevingsplan. Het wordt balanceren tussen juridische haalbaarheid en leesbaarheid, in de overgang van het ‘oude’ denken in bestemmingen naar het nieuwe denken in ‘activiteiten’, functies en gebiedstypen.

2022-09-08T09:19:19+00:00

Adviesnota Apeldoorns kanaal

Een dijk kun je op vele manieren versterken. Maar waarom kies je nu voor de ene optie, terwijl de andere optie misschien meer voor de hand ligt? Dat hangt van veel zaken af. Het gaat bijvoorbeeld om technische of juridische haalbaarheid. Maar ook om een afweging van belangen. Wie wil wat en waarom? En op welke manier kan het waterschap daar optimaal rekening mee houden? Het is altijd balanceren.
(meer…)