Begrijpelijke tekst voor de leefomgeving

Ik zorg dat jouw visie, plan of nota over de leefomgeving begrijpelijk is voor iedereen. Het helpt daarbij dat ik jarenlang als adviseur en omgevingsmanager heb gewerkt. Ik weet hoe ruimtelijke projecten tot stand komen en ken de regelgeving van het ruimtelijk domein. Dat levert scherpe teksten op waarmee jij je beleid of project duidelijk over het voetlicht brengt.

Duurzame verhalen en tekst in Zwolle-Zuid

Het Groene Zuiden | 2023 – heden

Bewoners van Zwolle-Zuid werken volop aan een mooier en duurzaam buurtklimaat in Zuid. In eigen huis en tuin, of samen met de buurt. Bewonersinitiatief Het Groene Zuiden inspireert, verbindt en helpt een handje bij wat er gaande is in de wijk. Zo organiseren zij warmtecafé’s en inkoopacties voor regentonnen en woningisolatie. Ik verzorg tekst en verhalen, coördineer de communicatie en help mee om de acties tot een succes te maken.

Programma Loenen Eerbeek 2030

Provincie Gelderland | 2023

In programma Eerbeek-Loenen 2030 werken de gemeente Brummen, Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL), provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe samen met inwoners aan verbetering van het evenwicht tussen leefbaarheid, duurzaamheid en vestigingsklimaat. In verschillende projecten met meerdere doelen. Vanwege de papierfabrieken in en rond Eerbeek staat leefbaarheid voortdurend onder druk. Vanwege de verschillende belangen en achtergronden van de partners is er behoefte aan een verbindend verhaal. Ik begeleidde een werksessie om gezamenlijk de juiste woorden te vinden. Vervolgens werkte ik dit uit tot een compact programma-verhaal waaruit de balans tussen leefbaarheid, duurzaamheid en vestigingsklimaat naar voren komt en alle projecten tot hun recht komen.

Wijkvisie Brunnepe

Gemeente Kampen | 2022

De gemeente Kampen heeft samen met bewoners, ondernemers en belangengroepen nagedacht over de toekomst van de wijk Brunnepe, één van de oudste buitenwijken van de stad. Ik voerde eindredactie over dit stuk zodat het een compacte, leesbare wijkvisie werd, waarbij goede verbindingen werden gelegd met de instrumenten uit de omgevingsvisie. Om het stuk ook te voorzien van goed beeldmateriaal werkte ik samen met Anoula Voerman van RO-visuals. Dit resulteerde in een wijkvisie waar de gemeente én bewoners mee verder kunnen.

Omgevingsvisie Zwolle

Gemeente Zwolle | 2021

De omgevingsvisie van Zwolle was bijna af toen de gemeente mij benaderde. Er moesten nog antwoorden komen op 300 zienswijzen. En ook het milieueffectrapport was nog niet helemaal klaar. Tegen zo’n mooie combinatie van tekstkunst en inhoudelijk advies kon ik natuurlijk geen nee zeggen. En binnen een paar maanden lag er een mooi resultaat: een vastgestelde omgevingsvisie met een overzichtelijke zienswijzennota.

 

Magazines Omgevingswet

Gemeente Kampen | 2022

De gemeente Kampen wil zijn medewerkers laagdrempelig informeren over de Omgevingswet. Ik maakte daarom twee digitale magazines: één over het omgevingsplan en één over participatie. Persoonlijke verhalen, interviews en meer inhoudelijke feiten en informatie wisselden elkaar af. Mijn combinatie van schrijfkwaliteiten en planologische kennis kwam hier mooi tot zijn recht.  Het resultaat was een compact, kleurrijk en afwisselend magazine met voor ieder wat wils.

 

Omgevingsvisie Landstad Hardenberg

Gemeente Hardenberg | 2021

Omgevingsvisie Hardenberg

Hoe ziet Hardenberg er in 2040 uit? In 2018 – 2020 is daar met allerlei partijen over nagedacht. Uiteindelijk moest dit leiden tot één toekomstvisie: de omgevingsvisie Landstad Hardenberg. Ik voerde de eindredactie en schreef mee aan het bijbehorende magazine. Volgens sommige gemeenteraadsleden leest de omgevingsvisie ‘als een jongensboek’. Een groot compliment!

 

Omgevingsplan buitengebied Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden | 2020

Omgevingsplan Buitengebied-Zuid

Onder de Omgevingswet wordt alles duidelijker, simpeler en eenvoudiger. De gemeente Leeuwarden wilde haar eerste omgevingsplan daarom op B1-niveau schrijven. Voor een tekst die normaal gesproken wemelt van de juridische termen een flinke opgave. Ik hielp de gemeente met de opbouw (structuur) van het omgevingsplan, het aanbrengen van overzicht in de planregels, consistente opzet van de regels (grammatica) en hielp collega’s op weg om thuis te raken in de wereld van het omgevingsplan en bijbehorend denken in functies, activiteiten en gebiedstypen.

 

Dijkversterking IJsseldijk Apeldoorns Kanaal

Waterschap Vallei en Veluwe | 2016 – 2018

IJsseldijk Apeldoorns Kanaal

Een dijk kun je op vele manieren versterken. Maar waarom kies je nu voor de ene optie, terwijl de andere optie misschien meer voor de hand ligt? Dat hangt van veel zaken af. Het gaat bijvoorbeeld om technische of juridische haalbaarheid. Maar ook om een afweging van belangen. Wie wil wat en waarom? En op welke manier kan het waterschap daar optimaal rekening mee houden? Het is altijd balanceren. Bij de dijkversterking Apeldoorns Kanaal vonden we die balans. In het voorjaar van 2018 lag er een voorkeursalternatief op tafel.  Ik schreef samen met een collega een adviesnota waarin afwegingen helder waren verwoord. De samenvatting ervan kon eenvoudig met PowerPoint presentabel worden gemaakt. Zo werd het Algemeen Bestuur eenduidig geïnformeerd over de keuzes die het projectteam had gemaakt. Mede daardoor stemden zij snel in met het voorkeursalternatief. Mijlpaal bereikt!