Verhalen

Verhalen geven kleur aan de leefomgeving. Verhalen verbinden en zijn daarom van meerwaarde. Jouw project is meer dan papier en beton. Jouw project zit vol verhalen. Van bewoners, van betrokken collega’s, van ondernemers, natuurliefhebbers, wijkbewoners. Ik verrijk jouw project met levendige verhalen. Zo gaat jouw project leven voor buurtbewoners, bestuurders, medewerkers.

 

Duurzame verhalen van Zwolle-Zuid

Het Groene Zuiden | 2023 – heden

Bewoners van Zwolle-Zuid werken volop aan een mooier en duurzaam buurtklimaat in Zuid. In eigen huis en tuin, of samen met de buurt. Bewonersinitiatief Het Groene Zuiden inspireert, verbindt en helpt een handje bij wat er gaande is in de wijk. Zo organiseren zij warmtecafé’s en inkoopacties voor regentonnen en woningisolatie. Ik verzorg tekst en verhalen, coördineer de communicatie en help mee om de acties tot een succes te maken.

 

Programmaverhaal Loenen-Eerbeek 2030

Provincie Gelderland | 2023

In programma Eerbeek-Loenen 2030 werken de gemeente Brummen, Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL), provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe samen met inwoners aan verbetering van het evenwicht tussen leefbaarheid, duurzaamheid en vestigingsklimaat. In verschillende projecten met meerdere doelen. Vanwege de papierfabrieken in en rond Eerbeek staat leefbaarheid voortdurend onder druk. Vanwege de verschillende belangen en achtergronden van de partners is er behoefte aan een verbindend verhaal. Ik begeleidde een werksessie om gezamenlijk de juiste woorden te vinden. Vervolgens werkte ik dit uit tot een compact programma-verhaal waaruit de balans tussen leefbaarheid, duurzaamheid en vestigingsklimaat naar voren komt en alle projecten tot hun recht komen.

 

Verder dan de Hemel

Uitgeverij Buitendijks | 2022

In Verder dan de hemel vertel ik het verhaal van mijn grootvader Nico. Aan de hand van die familiegeschiedenis onderzoek ik mijn verbondenheid met Flevoland, mijn geboortegrond. Een verhaal over doorzettingsvermogen, maakbaarheid, verbeeldingskracht en de ongrijpbare relatie tussen landschap en karakter. Dit boek is een familieverhaal, maar heeft inmiddels zijn weg gevonden naar vele betrokken Flevolanders. Meer informatie op www.uitgeverijbuitendijks.nl

 

KOP-story

Rijkswaterstaat | 2019

Elk project heeft zo zijn verhaal. Over hoe het is ontstaan, hoe het is in de loop van de tijd veranderde, hoe het project zich verhoudt tot zijn omgeving. Maar kennen projectteamleden dat verhaal eigenlijk wel? Lang niet altijd, is mijn ervaring. Voor het projectteam van de krib- en oeververlaging Pannerdensch kanaal (KOP) schreef ik daarom de KOP-story. Dat beschrijft de geschiedenis van het Pannerdensch Kanaal én de geschiedenis van het project. Daarna komen de de belangrijkste technische, contractuele en omgevingsaspecten aan bod. Het verhaal werd op een mooi vormgegeven USB-stick gezet en met de kerstlunch uitgereikt aan alle medewerkers. Na lezing van dit laagdrempelige document kennen alle teamleden zowel het verhaal van het Pannerdensch Kanaal als de belangrijkste feiten van het project.

 

Verhalen van Overijssel

Provincie Overijssel | 2019

De Overijsselse omgevingsvisie krijgt een update. Maar hoe weten we nu of de visie werkt? Dat kun je het beste aan de Overijsselaars zelf vragen. Verhalenvangers Annemarie de Graaf en Peter Heerema interviewden diverse mensen die afgelopen jaren te maken hebben gehad met de provincie. Vervolgens gingen we met beleidsmakers om tafel. Wat leren we van deze verhalen? Wat betekent dit voor de rol van de provincie en manier waarop deze door beleidsmakers wordt vervuld? In een aantal werksessies zochten we naar antwoorden op deze vragen. Ik begeleidde de werksessies en stelde de kritische vragen.

 

Verhaal van Hoevelaken

Rijkswaterstaat | 2014

De aanpassing van knooppunt Hoevelaken is een megaproject. Rijkswaterstaat koos ervoor om de uitwerking van de plannen en de realisatie in één keer aan te besteden. Hierdoor ontstond een groot team van twee bloedgroepen: de contractmakers en de planvormers. Een gedeeld ‘verhaal’ zorgt dan voor gezamenlijkheid. Ik schreef dat verhaal. En het werkte!