Project Description

Een dijk kun je op vele manieren versterken. Maar waarom kies je nu voor de ene optie, terwijl de andere optie misschien meer voor de hand ligt? Dat hangt van veel zaken af. Het gaat bijvoorbeeld om technische of juridische haalbaarheid. Maar ook om een afweging van belangen. Wie wil wat en waarom? En op welke manier kan het waterschap daar optimaal rekening mee houden? Het is altijd balanceren.

Bij de dijkversterking Apeldoorns Kanaal vonden we die balans en lag er in het voorjaar van 2018 een voorkeursalternatief op tafel.  Ik schreef samen met een collega een adviesnota waarin afwegingen helder waren verwoord. De samenvatting ervan kon eenvoudig met PowerPoint presentabel worden gemaakt. Zo werd het Algemeen Bestuur eenduidig geïnformeerd over de keuzes die het projectteam had gemaakt. Mede daardoor stemden zij snel in met het voorkeursalternatief. Mijlpaal bereikt!