Slim Watermanagement IJsselmeergebied

Slim watermanagement beoogt het huidige watersysteem beter te benutten door een verbeterde samenwerking tussen waterbeheerders in het operationele waterbeheer en met behulp van beschikbare (real-time) data, informatievoorziening en modellen.

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied neemt het voortouw in een traject waarbij Rijkswaterstaat met 10 waterschappen en diverse kennisinstellingen zoals STOWA een strategie voor noordoost-Nederland uitwerkt. Rijkswaterstaat bereidt daarnaast voor het IJsselmeergebied een nieuw peilbesluit voor, als uitwerking van het Deltaprogramma Zoet Water. Voor beide projecten was ik als omgevingsadviseur nauw betrokken bij de totstandkoming van de externe strategie, organiseerde ik diverse bijeenkomsten en voerde de communicatie en het stakeholdermanagement van beide projecten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *