Project Description

Het beheren van het IJsselmeerpeil is millimeterwerk. Elke dag voeren de IJssel en andere rivieren water aan. Via de Afsluitdijk verdwijnt het water naar de Waddenzee. Dit systeem is perfect in balans en levert een constant peil op. Vanwege allerlei tegengestelde belangen in het IJsselmeergebied zoals droogtebestrijding en natuur voerde Rijkswaterstaat in 2018 een flexibeler waterpeil in. In plaats van een vast peil is er nu een bandbreedte waartussen het peil beweegt. Zo kan het water in het voorjaar wat hoger staan, en in het najaar wat lager. Rijkswaterstaat en de waterschappen en diverse kennisinstellingen zoals STOWA willen het peilbeheer ook ‘slimmer’ maken: automatisering van het peilbeheer door gebruik van realtime-data. In voorbereiding van het peilbesluit en het bijbehorende Slim Watermanagement was ik nauw betrokken bij de totstandkoming van de externe omgevingsstrategie, organiseerde ik diverse bijeenkomsten en voerde de communicatie en het stakeholdermanagement van beide projecten. Ik bracht de website op orde, schreef een factsheet, stelde een Q&A op.