Project Description

Knooppunt Hoevelaken is een snelwegproject waarbij 30 km snelweg en een knooppunt bij Amersfoort wordt aangepakt. Belangrijkste kenmerken zijn een vroegtijdige aanbesteding (vervlechting van planuitwerking en realisatiefase) en het middels een bestuursovereenkomst vroegtijdig maken van afspraken met overheidspartners over cofinanciering van kleine maatregelen die gelijktijdig met de snelweg kunnen worden uitgevoerd.

Op ambtelijk niveau heb ik de afspraken uit deze overeenkomst in gezamenlijk overleg uitgewerkt tot praktische afspraken die zijn opgenomen in het aanbestedingsdossier. Daarnaast bewaakte ik als secretaris van het omgevingsteam de grote lijn van het omgevingsmanagement (tijd, geld, risico’s, beheersmaatregelen) en heb ik de vastlegging van het adressenbeheer en stakeholdermanagement weten te automatiseren, waarbij mijn aanpak uiteindelijk als basis is gaan gelden voor de manier waarop dit binnen heel Rijkswaterstaat wordt voorgeschreven (GRIP, Relatics).