Project Description

Een milieueffectrapportage. Vaak een document dat heel veel feiten bevat over een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Gegevens over berekeningen en onderzoeken  volgen elkaar op. Over effecten op natuur, verkeer, luchtkwaliteit, archeologie. Een m.e.r. gaat overal over! Alternatieven worden vergeleken op tal van criteria. Hoe houd je hierin het overzicht?

Het proces van structureren van informatie neemt de meeste tijd in beslag. Als het overzicht er eenmaal is, dan is de stap naar een goed lopend rapport eenvoudig. En dat komt goede besluitvorming dan weer ten goede. Ruimtewoord schreef tal van milieueffectrapportages. Voorbeelden:

– Flevokust (Lelystad)

– Koningsven-de Diepen (Gennep)

– Scheller en Oldeneler Buitenwaarden (Zwolle)

– Afsluitdijk

– Structuurvisie Nieuw Stroomland (Leeuwarden)

– Bestemmingsplannen buitengebied (Waalwijk, Hilvarenbeek, Losser)