Project Description

In de IJsseluiterwaarden bij Zwolle is een nevengeul aangelegd. Hierdoor is er meer plaats voor waterberging en stroomt de IJssel tijdens hoogwater beter door zijn bedding. Bij het ontwerp en de aanleg van een nevengeul gaat het erom om  hoogwaterveiligheid, natuur, bewoning en recreatie met elkaar in balans te brengen. Voor dit Ruimte voor de rivierproject coördineerde ik de alternatievenvergelijking en uitwerking van het voorkeursalternatief tot projectontwerp (SNIP3, 2011).