Project Description

De Regio Foodvalley bouwt aan een regionaal perspectief voor het landelijk gebied. Hiermee moeten boeren, bewoners en ondernemers duidelijkheid krijgen over de toekomst van het buitengebied van de Gelderse Vallei en de oostkant van de provincie Utrecht. Zo’n perspectief is hard nodig, gezien alle discussies rondom stikstof, woningbouw en recreatiedruk. Om gesprekken te voeren met de mensen die het aangaat, maakte de regio Foodvalley een contourennotitie. Ik voerde hierbij de eindredactie. Dit leidde tot een duidelijk stuk dat de regio met trots voorlegt aan haar acht gemeenteraden, inwoners en ondernemers. Een goed begin van een pittige discussie.