Project Description

Natuurlijk heeft ons project ‘de omgeving’ goed betrokken! Maar wat hebben we afgelopen periode precies gedaan? Wanneer was die klankbordgroep? En wie zaten er nu precies in? Steeds meer projecten leveren bij hun besluiten een verantwoording participatie. Straks onder de Omgevingswet is dat verplicht. Het valt nog niet mee om overzichtelijk op een rij te zetten met wie er op welk moment contact is geweest. Ruimtewoord oefende er in 2020 mee bij het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal.